Disclaimer

Algemeen
Bok's Bungalowpark (KvK 09024683) verleent u hierbij toegang tot de website van Bungalowpark Bok en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Bungalowpark Bok behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Bungalowpark Bok spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bungalowpark Bok.